Big Data: Endnu et buzzord eller hvad?

Jeg vil i denne kommende tid berøre begrebet Big Data fra forskellige vinkler og her igennem prøve at give et bedre billede af, hvad flere og flere virksomheder står over for af muligheder, og hvilke tanker man bør gøre sig, når man lever i et digitalt samfund, hvor nærmest alt kan trackes og lageres.

Dette indlæg fremhæver betydningen og udfordringer ved begrebet Big Data, ved at beskrive vigtigheden af Big Data i forretningsbeslutningsprocessen og give indblik i hvad teknologien har givet af muligheder i dag, i form af bedre indsigter i forbrugernes købsmønstre og beslutningsprocesser.

Big data - InsightGroupForbrugerne bruger flere og flere touchpoints for at få information, udveksle meninger, og købe produkter og services. Virksomhederne kæmper for bedre at integrere systemer og udnytte sociale teknologier til at optimere kvaliteten af kundekontakten. Big Data skal anses som en tankegang, på lige fod med LEAN perspektiver. Man er ikke en virksomhed, der er gået i ‘Big Data mode’, fordi man har data. Man er først for alvor en virksomhed, der tager begrebet seriøst, når man anvender data til udvinding af viden og transformerer det til reelle initiativer og strategiske overvejelser i fremtiden.                                                                   

Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.

                                                                                                                                                 Albert Einstein

Big Data er mere end blot et spørgsmål om størrelse. Det er en mulighed for at finde indsigt i nye og fremvoksende typer af data og indhold, for at gøre ens virksomhed mere adræt til at besvare spørgsmål, der tidligere blev betragtet som ‘judgement calls’. Indtil nu har det ikke været praktisk muligt at kapitalisere på disse muligheder. I dag er platformen for Big Data klar til at blive brugt i et større omfang og bør ikke kun anses som en mulighed for de allerstørste aktører, men også en mulighed for de virksomheder, der tidligere ikke har haft ressourcer til udvinde indsigter via data.

Big Data mulighederne

Informationskilder er generelt eksploderet overalt omkring os: 1.500 blogs, 98.000 tweets, og 168 millioner e-mails hvert minut bare for at nævne nogle få af de mange kilder, der bidrager til den enorme datavækst.  I år vil vi ramme en volumen på 2,7 zettabytes af globale digitale data, og Forrester forudsiger at datavæksten vil outperforme ‘Moores Lov’ i løbet af de næste par år (‘Moores Lov’ siger, at antallet af transistorer eller komponenter, alt efter fortolkning, i et integreret kredsløb vil fordobles hvert andet år).

Big data InsightGroup 2Dette er ikke en trussel eller udfordring, det er en fantastisk mulighed. Udfordringen med at håndtere enorme mængder data har eksisteret siden begyndelsen af ​​den digitale tidsalder. Der har altid været flere data, end man som virksomhed kan analysere. Det nye er, at for nylig er vores evne til at indsamle og analysere store mængder data også eksploderet. Den store hype omkring data handler ikke om mængden af data, der er omkring os, det handler om den mulighed, vi i dag har for at anvende denne enorme mængde af data til at øge forretningsmæssige værdi. Her kaldet Big Data.

Der er grundlæggende tre ting man skal overveje før man for alvor går i gang med Big Data.

1. Big Data er en realitet og påvirker kundens engagement

I takt med at virksomheder flytter sig fra mere transaktion-orienterede systemer til mere integrerede, socialt bevidste data, vil de stå over for udfordringer i forbindelse med kundedata generelt. Big Data er kendetegnet ved stigninger i datamængden, hastighed, sort, og variabilitet. Til at forbedre kundens engagement skal selskaber investere i løsninger til effektivt at håndtere Big Data.

2. Virksomhedsledere skal eje og lede Big Data initiativer

Big Data projekter kræver at ledelsen ejer initiativet, i modsætning til typiske IT-projekter, hvor en IT manager leder projektet.  IT skal aktivt støtte projektet og styre teknologi-udvælgelse og udrulning, men det er ledelsen, der i sidste ende ejer målinger og KPI’er. Big Data initiativer med ringe eller ingen ledelsesengagement vil i sidste ende mislykkes.

3. IT-chefer skal tænke på Big Data holistisk

De fleste virksomheder sætter lighedstegn mellem Big Data og store datamængder med massiv parallel behandling og overser andre aspekter, såsom behovet for at omdefinere forretningsprocesser.  Efterhånden som virksomhederne bruger Big Data til at forbedre beslutningsprocesser, skal IT- managers i højere grad angribe data via en mere holistisk synsvinkel.  Vellykkede IT-managers vil arbejde med et mere forretnings rettet synspunkt for at udforske de data.

Hvad skal du gøre og hvordan kommer du i gang?

Grundlæggende handler det om tage stilling til, hvilke muligheder ens virksomhed har for at udvinde viden baseret på data. Herefter få fastlagt, hvilke viden det er man ønsker at opnå, samt hvad skal den fremadrettet bruges til.Big data InsightGroup 3

I insightGroup arbejder vi til dagligt med store mængder data. Disse data bruges til at skabe indsigter for vores kunder igennem en række forskellige analyser, såsom salgsmodeller, forbrugeradfærds- og segmenterings-analyser. Hele forudsætningen for at skabe indsigter dannes på baggrund af disse data, der indhentes internt i virksomheder såvel som eksternt i omverdenen.

Tre gode råd fra InsightGroup

1. Data – Vær kreativ, når det kommer til at bruge interne og eksterne data

2. Modeller – Fokuser på at udvikle modeller, der kan forudsige og optimere

3. Internt engagement – Omdan organisationen med enkle værktøjer og effektiv uddannelse, så ledere kan drage fordel af Big Datas indsigt.

Det er her især vigtigt at tage hensyn til de spørgsmål og udfordringer man vil støde på både på lang sigt og kort sigt. De kortsigtede problemer omhandler træning og det at ændre vaner for de medarbejdere der har den direkte berøringsflade ude i det forreste led, så de kan gøre brug af indsigterne fra Big Data. En mulighed er at udvikle dashboards og andre løsninger, der gør det muligt at tracke på de vigtigste identificerede KPI’er.

Dashboards gør indsigter tilgængelige via den data vi udvinder fra vores kilder. Det er en mulighed for at opretholde et overblik over KPI’er og andre nøgle tal fra ens forretning. I InsightGroup udvikler vi for flere af vores kunder dashboards, der giver dem et overblik over salg, mediespendings, image tracking, konkurrenter og mange andre data.

Du kan læse mere om mulighederne inden for dashboard løsninger her, under afsnittet Strategi og implementering.