Udfordring

Bang og Olufsen var interesseret i præcist at afdække hvor mange brugere, der rent faktisk var engageret på websitet. Bang og Olufsen sælger ikke noget direkte på www.bang.olufsen.com og der er heller ingen andre hårde konverteringsmål, der direkte påviser en faktisk værdi per bruger. Derfor var udfordringen at udarbejde en anden parameter som samlede alle brugernes interaktioner i en – for derved at klassificere om brugerne var engagerede eller ej. En af udfordringerne heri var at mikrokonverteringer ofte er vanskeligere at måle og dermed værdisætte. Samtidig er alle mikrokonverteringer langtfra ens i værdi eller udformning.

Strategi

Strategien blev at udarbejde en samlet parameter som samler alle mikrokonverteringer og værdisætte dem på baggrund af hvor stor en korrelation de hver især havde med faktisk offline salg i butikker. Korrelationsanalysen blev udarbejdet af B&Os web bureau, hvorefter værdisætningen blev implementeret af Resolution i Google Analytics via Google Tag Manager, hvor vi også udarbejdede den skræddersyede kodning, som var afgørende for korrekt engagement tracking og point-scoring. Tracking er opsat således, at der tildeles point/værdi hver gang brugerne foretager en række handlinger (klik, scrolls, repeat visits, etc.). Det optjente antal point gemmes i en cookie, og når brugerne opnår et vist antal point, kategoriseres denne som en såkaldt engageret bruger, som vi rapporter på, og som vi kan aktivere i indkøbet.

Eksekvering

 • Generel tracking via Google Analytics
 • Opsætning af et tredelt Google Tag Manager framework
 • – Et JavaScript lag, der lytter efter forskellige actions foretaget af brugerne på sitet
 • – Et handler lag til at kategorisere actions som events og opdatere scoren/pointgivningen
 • – Et cookie lag til at lagre scoren og samt lagre status for engageret eller ej
 • Alt håndteret via Google Tag Manager for at fremtidssikre løsningen og undgå yderligere IT involvering
 • Opsæt Engagerede Brugere som en enkelt metric i Google Analytics, der derved kan blive et målparameter for Bang & Olufsen på tværs af organisationen.

Resultat

 • Engagerede Bruger er nu et fast måleparameter, der benyttes både horisontalt og vertikalt internt i Bang & Olufsen
 • Engagerede Brugere benyttes i ekstern markedsføring – eksempelvis i forbindelse med Remarketing, Daglig budgetoptimering, opsætning af twinning strategier, Programmatic Display og tilsvarende
 • Resolution kan byde på Engagerede Brugere via andre tracking værktøjer som eksempelvis Adform
 • Engagerede Brugere kan benyttes som parameter til fremtidige optimeringsopgaver som eksempelvis udarbejdelse af kampagnesider eller nyt website

 

This case study contains these services: