Content – Bliver content udfordret i 2019?

Skaber du det rigtige content/indhold? Content, der giver dig den rette værdi og giver dine besøgende dét, de er på udkig efter. Har du den rette Call to Action (CTA)? Læs med herunder og bliv endnu klogere på skabelsen af god content og den rette CTA.

Content har siden tidernes morgen været en bærende del af SEO og placeringerne på Google.

Google implementerer adskillelige ændringer i deres algoritmer hvert år og der findes adskillige tommelfingerregler, værktøjer samt tips og tricks, der giver dig ”den bedste vej til perfekt content”.

Det handler kort sagt om, at skabe content, der giver både mening for dig, dine besøgende og tilpasser sig bedst muligt til Googles algoritmer.

Seo og content

 

Hvad er godt content?

Netop Googles skiftende algoritme har haft store betydninger for udformningen af content gennem årene.

Førhen kunne man blot nøjes med at ”spamme” et givent keyword 300-400 gange og Google ville herefter anse landingssiden som værende relevant. Det finurlige trick kunne også klares på mere kunstneriske metoder, hvor keywordet f.eks. blev skrevet i hvid skriftfarve på en hvid baggrund ved siden af en ”normal” tekst.

I takt med søgemaskinens udvikling er algoritmen blevet mere raffineret, detaljeret og analyserer content siderne ud fra andre og mere dybdegående parametre. Det betyder, at der bliver krævet mere af dit content end hidtil.

Vi har tidligere beskrevet, hvordan du skal optimere dit content mod Googles RankBrain og vil i den forbindelse udvide vores tips og tricks. Content, der sætter fokus på opbygningen af content og med den rette CTA.

Content i 2019 – Voldemorting og ”underudnyttede søgeord”

Den normale og originale fremgangsmåde for SEO, har været at skabe content ud fra et produkt, et keyword eller en nyhed. En fremgangsmåde, der i særdeleshed fungerer, men det er vigtigt at være omstillingsparat. Både tider og forbrugeradfærd skifter og det har indflydelse på content. Det er især det nyhedsskabende element, der har indvirkning på vores daglige adfærd og hurtigt får hverdagens samtaleemner tildelt en række nye ord og udtryk. En form for slang, om man vil – slang, der kan være skadende for SEO.

Det skadende slang er også kendt som udtrykket ”Voldemorting” og stammer fra Harry Potter, hvor Voldemort ofte bliver beskrevet som ”Du-Ved-Hvem” eller ”Ham-Som-Ikke-Må-Benævnes”.

Det er alternative ord, der bliver brugt til at beskrive forskellige ting såsom produkter, personer etc.

De alternative ord betyder ofte, at du mangler keywordet på de relevante landingssider.

Et engelsk eksempel:
”I’m so tired of all the bad news on birdsite.”
“Yeah, there’s just too much about cheeto.”

I dette tilfælde bliver Twitter omtalt som “birdsite” og Donald Trump går under betegnelsen ”Cheeto”.
Selvom ”birdsite” og ”Cheeto” givetvis ikke er et udtryk, vi bruger i vores hverdag, er fænomenet værd at bemærke og have i mente.

Voldemorting er måske ikke den store udfordring for SEO i dag, men den skiftende adfærd er i den grad vigtig at holde øje med. Der opstår nye synonymer, nyt slang og nye betegnelser for personer, brands og produkter.

Seo, content og voldemorting

Tips til content i 2019

1) Hensigten med søgningen
For at skabe det gode content, er det vigtigt at tænke på sig selv, sine læsere og Google.
Godt content og den rette CTA giver læseren dét, vedkommende er ude efter og får læseren til at agere efter et ønsket formål.

2) Tekstens kvalitet
Ønsker du at give læseren information omkring et produkt eller en service i håb om en konvertering eller beskæftiger du dig med vidensdeling på et mere intellektuelt og specifikt område? Der er stor forskel på dig, dit brand og dine læsere og det betyder, at teksten og sproget skal udformes, skabes og præges, så læseren bliver tilfredsstillet og stimuleret.

3) UX og CTA
Din tekst skal være letlæselig, fange læseren og give svar på spørgsmål og samtidig være tro mod dit brand i henhold til sprog og form. Det er derfor vigtigt, at du stiller dig selv fire spørgsmål:

  • Hvem er dit publikum?
  • Hvilken information har de brug for?
  • Hvorfor søger de efter denne information?
  • Hvilke keywords bruger de?

Hvis du har de fire spørgsmål i mente, er du godt på vej mod skabelsen af godt content.
Hvis læseren agerer og reagerer som ønsket, vil Google anse din side som fyldestgørende og tildele dig en bedre placering.

Kend din Call to Action (CTA)

CTA kan defineres som: ”Ord, der opfordrer læseren, lytteren eller seeren af en reklame eller tekst til en øjeblikkelig handling.” (businessdictionary

Handlingen kendes i form af ”køb nu”, ”ring nu”, ”klik her” etc., og formålet med en CTA er, at få fat i forbrugerens følelser og få dem til at udføre en bestemt handling.

En enkeltstående CTA er ikke nok, men skal i stedet komme som højdepunktet for en historie. Det er vigtigt at forstå, at CTA og historien er afhængige af hinanden. En fantastisk tekst og historie er på sin vis ”ubrugelig”, hvis der ikke er en brugbar CTA i til slut.

 

CTA

 

Når du skal udforme din CTA, skal du blandt andet tænke på to begreber:
Processing fluency: Hvor nemt bliver informationer behandlet.
Action paralysis: Manglende evne til at tage en beslutning.

For at imødekomme den frygtede ”Action paralysis”, vil CTA’er, der kræver minimalt arbejde, ofte fungere exceptionelt godt, da de hjælper med at bryde igennem ”arbejdsbarrieren”.

Undersøgelser peger på, at mennesket er langt mere tilbøjelige til at klare større opgaver og anmodninger, hvis de netop har løst en mindre opgave eller anmodning.

Når man gennemfører en mindre opgave, giver det en følelse af hjælpsomhed og overskud og i forhold til menneskets natur vil man sjældent gå mod denne følelse, når der bliver anmodet om en større opgave.

Derudover spiller begrebet ”Fear Of Missing Out” (FOMO) ind, hvor man er bange for at gå glip af nyheder, tilbud, sociale arrangementer etc. Denne FOMO kan med rette kombineres med menneskets nysgerrighed, hvor man især søger et svar på gældende CTA.

Når du skal skabe den perfekte CTA, er det nødvendigt at kende læsernes ageren og hensigter og herefter skabe den i et sprog, der fanger læseren i øjenhøjde.

 

Har du brug for hjælp til at skrive godt content?

Har du spørgsmål til CTA, content og SEO eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med content og placeringer på søgemaskinerne?

Så er du altid velkommen til at kontakte Resolution.