Garanteret Tid indføres som indkøbsvaluta

JP/Politikens Hus lancerede i sidste uge en ny online indkøbsvaluta, garanteret tid, som flytter den seneste tids måske noget ensidige fokus på klikrater og viewability (bliver reklamen overhovedet set), til den (minimums)tid som en bruger ser hele online reklamen.

Til arrangementet var der, udover fra JP/Politikens Hus, indlæg fra The Economist og Financial Times, som begge fortalte om deres rejse mod hvad Economist kaldte trading on attention.

Financial Times har om nogen været pioneren på området, da de sidste år introducerede begrebet ”Cost Per Hour”. http://aboutus.ft.com/2015/05/18/financial-times-rolls-out-cost-per-hour-advertising-metric/

 

Er det tid?

Fra Omnicom Media Groups side byder vi det nye tiltag særdeles velkomment, da det er tiltrængt, at der kommer en større nuancering i, hvad der afgør kvaliteten i medieindkøbet. Det er også meget positivt, at JP/Politikens Hus går forrest, når det drejer sig om at flytte markedet, vi kan håbe at flere medier vælger at følge trop.

http://markedsforing.dk/artikler/digitalt/garanteret-tid-med-brugerne

Men det er vigtigt at pointere, at garanteret tid som valuta ikke kan ikke stå alene; den optimale indkøbsvaluta afhænger af målsætningen.

 

Dimensioner

Vi vurderer typisk vores indkøb ud fra fire indbyrdes sammenhængende dimensioner, der tilsammen afgør, hvor pengene skal placeres.

  1. Hvad koster placeringen? Prisen er og bliver et vigtigt anker, når der styres efter Return On Investment
  1. Bliver reklamen overhovedet set – er den ”viewable”? Selv ”halve” interaktioner, i korte tidsrum, har en effekt – specielt hvis det resulterer i et ”besøg”
  1. I hvor lang tid bliver reklamen set? Når den er foran brugeren, hvor lang tid er den der? I gennemsnit? Akkumuleret?
  1. Interaktionsraten – Interagerer brugeren med reklamen? Bliver det til et besøg på annoncørens side? Laver de et Mouseover? Trykker de på knappen?

 

Disse dimensioner danner rammen for hvor effektivt medieindkøbet er for den enkelte annoncørs kampagne, men man skal som nævnt ikke glemme, at kampagnens målsætning har meget stor betydning for den indbyrdes vægtning af de fire parametre.

Vi mener også at det er tid, og vi vil meget gerne invitere vores annoncører med i laboratoriet, hvor vi afprøver nye medieindkøb og nye valutaer i konstant søgen efter det optimale. Endnu er ”garanteret tid” en meget ny tilgang, idet det ikke indbefatter mobil og programmatic indkøb, men det betyder også, at det er muligt at være med til at præge valutaen over det næste stykke tid…