Mobil Google Ads: Mobil sites er vejen til succes

En stadig stigende andel af søgningerne på Google sker i dag via en mobil enhed det være sig en mobil, en smartphone eller en iPad. Hvis vi kigger på tværs af vores søgeordsprogrammer med Google Ads, så kommer i gennemsnit 7% af de afviklede klik fra en mobil enhed i dag. Det er vel at mærke vokset fra blot 1% for ét år siden.

Den samme vækst oplever Google selvsagt, og derfor ændrer de nu også på den algoritme, som rangerer de betalte søgeordsannoncer fra søgninger fra mobilen. Således vil den såkaldte kvalitetsscore nu være afhængig af, om der linkes til et mobil site eller til et traditionelt website.

Det er velkendt, at mobil sites giver brugeren en langt bedre brugeroplevelse og annoncøren en bedre effekt af annonceringen og den efterfølgende trafik, når der benyttes et mobil site. Et site som er optimeret til den mindre skærm. Derfor vælger Google nu, at tildele Google Ads-annoncer, som linker til mobil sites, en bedre kvalitetsscore. Det er et initiativ, som vi hilser meget velkommen.

Det er tankevækkende, hvor få annoncører, der har valgt at udvikle mobile sites til at opsamle og konvertere trafikken fra de mobile søgninger. På trods af de beskedne udviklingsomkostninger er det desværre et absolut mindretal, som arbejder dedikeret med optimeringen af dette vindue. Derfor hilser vi initiativet fra Google velkommen og håber at det kan være medvirkende til at skabe et fornyet fokus på dette forsømte område. Motivet for Google er selvfølgelig at sikre brugerne en bedre oplevelse, men det er altså bestemt i alles interesse, at der optimeres på de mobile landing pages. Google stiller mange ressourcer til rådighed i forbindelse af optimeringen af mobilen, og de har blandt andet et gratis værktøj, som gør det muligt på 2 minutter at lave en mobil landing page.

Kvalitetsscoren vil som nævnt blive påvirket, og annoncer og landing pages, som er optimeret mod mobilen, vil blive favoriseret. På mobilen handler det grundlæggende om at være placeret i position 1 eller 2 (se eksemplet med ‘restaurant københavn’), og derfor er kvalitetsscoren en helt afgørende faktor i optimeringen af positionen og klikprisen. Hvis man som annoncør vil være konkurrencedygtig på mobilen skal man altså optimere brugeroplevelsen mod mobilen gennem dedikerede mobil sites, og så skal man selvsagt arbejde med individuelle Google Ads-kampagner målrettet mobilen.

Har du prøvet at skifte fra traditionelt website til et mobil site? Hvilke resultater gav det? Skriv gerne en kommentar.