Vejrdata i Google Ads giver et løft på +135% i omsætning!

Vi har nu haft en af de varmeste somre i Danmarks historie og derfor kigger vi nærmere på, hvorledes vi i Resolution har brugt vejrdata til at optimere Google Ads for e-commerce forretninger. Hvis du ikke allerede benytter vejrdata, som en del af din budstrategi, så får du her et lille indblik i, hvor vigtigt vejrdata kan være for din forretning.

E-commerce påvirkes af vejrforandringer.
E-commerce påvirkes af vejrforandringer.

Hvorfor benytte vejrdata i Google Ads?

Alle e-commerce annoncører ved, at vejret spiller ind på salget i deres webshop, men er vejret og vejrforandringer en del af den daglige optimering og strategi?

Når solen begynder at skinne og vejret begynder at blive varmt, så stiger efterspørgslen på grill-udstyr, hvorimod når regnen siler ned, så er der måske ikke interesse for at investere i en grill, men en regnvandstønde eller nye gummistøvler. Man kunne også forestille sig, at produkter som en isskraber, isfjerner eller sneskovl ville opleve en øget efterspørgsel, så snart det begynder at sne og temperaturen kommer under frysepunktet. I takt med at efterspørgslen stiger og falder baseret på klimaet og vejrforholdene, så giver det annoncører en unik mulighed for at tilgå deres budjustering med en mere proaktiv og dynamisk tilgang.

Korrelation imellem temperatur og søgetermer

Vi har allerede på fornemmelsen at vejret spiller en rolle i performance for e-commerce, men hvordan udnytter vi den viden til at foretage performance forbedringer? Det handler om korrelationer imellem efterspørgsel og vejr.

For at finde en statistisk sandsynlighed for en sammenhæng, valgte vi at benytte os af en korrelationsanalyse vha. Pearsons korrelations-koefficient. Vi analyserede dermed, om der var en sandsynlig sammenhæng imellem temperaturstigninger og efterspørgsel i form af søgninger på grill.

De 2 nedenstående grafer viser udviklingen i temperatur for hhv. 2016 og 2017 kombineret med indekstal fra Google trends.

Udvikling i temperatur og søgninger på grill for 2016

Udvikling i temperatur og søgninger på grill for 2017

Analysen viste, at selvom efterspørgslen og temperatur ikke var 1-1 hele året, så oplevede vi en stor sandsynlig sammenhæng fra uge 10 til uge 30 både i 2016 og 2017 på grill. Ud fra vores egen betragtning, og salgsdata fra annoncøren, kunne vi konkludere at der havde været en stærk sammenhæng imellem vejret og efterspørgslen på grill i 2016 og 2017. Vi havde derfor en formodning om, at det ligeledes ville komme til at gælde for 2018.

Vi bemærkede samtidig at efterspørgslen faldt efter uge 30, hvilket var med til at give os en bedre forståelse for både kundens forretning og forbrugernes efterspørgsel på grill. Det satte os ligeledes i en ny position; hvorledes skulle vi gribe den efterfølgende manglende korrelation an ift. budjustering efter uge 30? Vi kom derfor frem til følgende konklusioner og løsninger:

  • Der er en klar korrelation imellem temperatur og efterspørgsel på grill i en given periode
  • En proaktiv budstrategi kan hjælpe med at fastholde synlighed, så snart efterspørgslen stiger
  • En reaktiv budstrategi er nødvendigt når efterspørgslen falder, selvom temperaturen fastholdes

Hvordan optimeres Google Ads-kampagner vha. af vejrdata?

I Resolution arbejder vi en del med Google Ads-scripts og har derfor udviklet et script baseret på Googles eget Weather-based Campaign Management. Vi går ikke i dybden med den tekniske implementering, men det kræver en større korrelationsanalyse mellem de produkter, der sælges på din webshop, og vejret. Derudover skal du hente en API-key fra Google til brug i scriptet. Det er ligeledes nødvendigt, at du – ud fra din korrelations-analyse – udarbejder en klar strategi og et script for at kunne skabe det bedste fundament for performanceforbedringer baseret på vejrdataindsigter.

Ud fra et script kan der budjusteres på forskellige lokale områder helt ned på søgeordsniveau. Eksempelvis kan det være regnvejr i Aalborg, hvorimod at København oplever høj sol og blå himmel. Vha. de rette strategier vil du som annoncør være i stand til at skrue dine bud op lokalt på gummistøvler i Aalborg og grill-udstyr i København.

Samtidig vil du skrue ned for dine bud på gummistøvler i København og grill i Aalborg. Med de korrekte strategier og implementeringer, vha. Google Ads-script, bliver det gjort dynamisk og automatisk. På den måde sikrer du de bedste betingelser for at være synlig på søgemaskinen på de tidspunkter, hvor efterspørgslen er størst og trafikken mest kvalificeret.

Hvad var resultaterne af vejrdata?

Vi testede vores nye strategier og script over en 3 måneders periode. Det blev gjort i tæt samarbejde med vores udvalgte annoncør. I løbet af perioden oplevede vi performanceforbedringer på tværs af både vores shopping- og search-kampagner. Samlet set lykkedes det at vækste vores e-commerce annoncør med 135% målt på omsætning. Ift. rentabiliteten af vores tiltag, så oplevede vi en forbedring i investeringsafkastet på hele 53%. Sammenligningsgrundlaget var samme periode sidste år.

Er vejrdata kun relevant for e-commerce?

Svaret er nej.

Tilgangen kan også implementeres ift. din omnichannel-strategi. Har du fysiske butikker, hvor folk kommer ned og handler, om det så er når det er solskin eller regnvejr, så kan det give god mening at kigge på vejrdata ift. O2O-measurements fra Google.

Om du ejer en isbod, restaurant, lokal skotøjsbutik, sælger biler eller bare holder åbent hus, så kan vejrdata være med til at styrke din tilstedeværelse på Google. Lancerer du en sommerkollektion eller ejer en kanoudlejning, så er mulighederne mange, for at bruge netop vejrdata til at opnå maksimalt afkast på Google Ads-investeringen – og hvem vil ikke gerne opnå det?

Opsummering

Korrelationen imellem vejr og salg er ikke raketvidenskab, men det er ofte svært at indsamle og benytte data i sin Google Ads-annoncering, da det ikke indgår som en del af Google Ads’ økosystem. Korrelationer imellem vejr og performance er ikke altid 1-1 og derfor kræver det en udvidet strategi og god forretningsforståelse for at benytte data optimalt. Vores erfaring med brug af vejrdata har ikke kun øget performance for udvalgte annoncører, men ligeledes givet både os og annoncøren en langt bedre forretningsforståelse for, hvor vigtigt det er at tage vejrdata med i sine betragtninger. Det gælder både når virksomheden har en ambition om høj vækst eller hvis investeringsafkastet skal fintunes.

Vores klare anbefaling til flere annoncører derude, er at få lavet en større analyse af vejrets indflydelse på forretningen. Ud fra denne analyse kan du implementere de rette strategier, som kan hjælpe dig, som annoncør, på vej mod langt bedre performance.

Brug for hjælp til at løfte din annoncering?

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at lægge en klar strategi for, hvordan vi i fællesskab kan optimere din annoncering og din online forretning, så er du mere end velkommen til at kontakte Resolution her.