Pidev andmete analüüs annab ülevaate tarbija reaktsioonist ettevõtte turundustegevusele ning näitab kliendi teekonda reklaamile klikkimisest tegevuse sooritamiseni. Selline pidev monitooring annab ettevõttele võimaluse optimeerida kampaaniaid ja turundustegevust vastavalt tarbijate reaktsioonile.

Resolution Medias on kasutusel vajalikud tööriistad ja kvalifitseeritud personal, jälgimaks kliendi turunduslikke samme ning tegemaks vastavaid järeldusi. Nende põhjal optimeerime kampaaniat paremate tulemuste saavutamiseks. Protsessi on kaasatud kvalifitseeritud partnerid, kelle abiga leiame optimaalsed lahendused ka kõige keerulisemates valdkondades.

Kliendile teostatavad tegevused:

  • Kodulehe liikluse analüüs
  • Eesmärkide kaardistamine
  • Dashboardide seadistamine
  • Külastajate segmenteerimine
  • SEO ja PPC märksõnade ning tegevuste analüüs
  • Offline/online turundustegevuste mõju mõõtmiseks vajalike seadistuste tegemine
  • Maandumislehtede testimine
  • Kampaaniate jooksvaks analüüsimiseks ning järelanalüüsiks vajalike seadistuste tegemine
  • Raportite koostamine eesmärkidest lähtuvate kriteeriumite alusel