Sotsiaalmeedia koondab suurel hulgal tarbijaid, kelleni on võimalik läbi sotsiaalse prisma läheneda. Oskuslik sotsiaalmeedia kasutamine aitab ettevõtetel jõuda soovitud sihtrühmani, turundada oma brändi ja väärtusi kahepoolse suhtluse teel.

Sotsiaalmeedia profiilid sisaldavad kasutajate personaalset infot, mis võimaldab neile väga täpselt reklaami suunata – asukoha, vanuse, soo, hariduse, suhte staatuse, töökoha ja huvide järgi. Selliselt on võimalik jõuda kindla segmendini ning suunata neile täpselt sihitud reklaami. Suurim sotsiaalmeedia keskkond Facebook on ettevõtete poolt aktiivselt kasutatav keskkond klientideni jõudmiseks ning turuteadlikkuse suurendamiseks, kasutades makstud reklaame ja fännilehe postitusi.
Sotsiaalmeedia on ettevõtete seas kasvanud populaarseks keskkonnaks, kus igaüks teeb midagi. Seejuures on aga oluline sihitud ja eesmärgipärane tegevus. Sotsiaalmeedia ei ole eraldiseisev kanal, millele ettevõtte turundust rajada, vaid osa turundusstrateegiast. Saavutamaks mõjuvaid tulemusi on oluline integreerida sotsiaalmeedia turundus ülejäänud turundusstrateegiasse.

 

SIHI NEID SEAL, KUS NAD AEGA VEEDAVAD.

Facebook’i ajastul, mil paljud kliendid kulutavad aina rohkem ja rohkem aega sotsiaalses keskkonnas suheldes, ühendades ja kaasates. Facebook’i reklaam tagab erakordseid sihtrühma seadmise võimalusi, mis põhinevad märksõnade, geograafia, vanuse, soo, hariduse, perekonnaseisu ja töökoha järgi.

Facebook’i sein on hea koht, kus suhelda oma klientidega. Facebook’i reklaam on tõhus viis, mis aitab Teil jõuda uute sihtrühmadeni ja suurendada tuntust turul, kas Facebook’i reklaamide või sponsoreeritud postituste läbi.

Resolution Media asjatundlikkus võimendab märksõnade sihtimist, et kujundada ja viimistleda Teie Facebook’i reklaam nii, et see ei ole ainult sihitud, vaid ka väga efektiivne viis viia inimesi edasistele tegudele Teie kodulehel.

Meie Facebook’i reklaamteenuste hulka kuuluvad:

Teadmiste võimendamine

Resolutsion Media vundament on juurdunud käitumisanalüüs, see tasakaalustab klientide teadmisi, et mõista oma sihtrühmi segmentide tasemel, mis ühendab ja kaasab. Põhiline on see, et me saame aidata Teil mõista oma kliente sügavamalt kui kunagi varem.

Põhjalik sihtimine

Me võimendame laialdaselt sihtimise võimalusi, reklaamides Facebook’is, et tagada teie reklaamide jõudmine väga määratletud publikuni. Pakume Teie publikule unikaalseid elamusi Facebook’is, sealhulgas lehti, sündmusi või gruppe ning olla oma veebilehel kooskõlas kampaania eesmärkidega.

Muude turundustegevuste integreerimine

Facebook võib olla koht, kus inimesed veedavad tänapäeval kõige rohkem aega online’is, aga ikkagi peab reklaamistrateegia Facebook’is tihedalt lõimuma muude turundustegevustega. Me tagame Facebook’is tugeva alusstrateegia, mis võtab arvesse kõik ülejäänud Internetis tehtu.

  • Klientide teadmised
  • Strateegia
  • Pakkumiste juhtimine
  • Märksõna otsing
  • Sihtrühma valik
  • Reklaami copy
  • Kreatiivse reklaami arendus
  • Kreatiivse reklaami testimine
  • Maandumislehe testimine
  • Analüütika ja analüüs

Facebooki strateegia.

Facebook’i strateegia hõlmab nii algseadistust kui keerukamate kampaaniamängude läbiviimist. Koostöös kliendiga selgitame välja ettevõtte soovid ja eesmärgid ning loome selle põhjal strateegiadokumendi vajalikest tegevustest. Strateegiasse saab arvestada ka sotsiaalmeedia administraatori leidmise ja tema koolitamise, vastavalt eelnevalt loodud dokumendi sisule.

• Sihtrühma- ja konkurentide analüüs sotsiaalmeedias
• Eesmärkide kaardistamine
• Sotsiaalmeedia strateegia koostamine
• Kontode loomine ja ülesseadmine
• Sisuadministraatorite koolitamine
• Sisu- ja reklaamistrateegia elluviimine
• Rakenduste ja alamlehtede loomine
• Tegevuste analüüs ja optimeerimine