HAASTE

 Ifolor oli aiemmin tehnyt Facebook-mainontaa lähinnä boostaamalla yksittäisiä postauksia eivätkä he olleet hyödyntäneet kaikkia median tarjoamia mahdollisuuksia. Mainonnassa käytettiin geneerisiä kohdennuksia (esim. Naiset 25-55) ja samaan aikaan ajettiin useita luovia eri kampanjoissa samalle kohderyhmälle ilman erityisiä tavoitteita. Tuloksena Ifolor kilpaili näkyvyydestä itseään vastaan, kohderyhmät olivat liian laajoja relevantin viestin varmistamiselle ja tekeminen oli yleisesti tehotonta.

Syksyllä 2016 Ifolor ja OMD päättivät yhdessä muuttaa brändin some-mainonnan suunnan ja toteuttaa loppu- ja alkuvuoden kampanjat uudella ja suunnitelmallisella tavalla, jotta median todellinen potentiaali saataisiin hyödynnettyä. Isänpäivän alla oli tarkoituksena startata kampanjakokonaisuus, joka ulottuisi joulun yli tammikuun alennusmyynteihin asti. Haasteena oli rakentaa toimiva Facebook- ja Instagram-mainonta nopealla aikataululla, jotta Ifolor ei menettäisi myyntiä tärkeimpänä sesonkina.

RATKAISU

Uudet kampanjarakenteet suunniteltiin niin, että kohderyhmien päällekkäisyydet poistettiin ja mainonta targetoitiin eri kohdennuksilla ja ostotavoitteilla, jotta varmistettiin viestien relevanttius ja laaja tavoittavuus. Luovan relevantti sisältö vaikuttaa suoraan mainonnan CPM-hintaan, joten tavoitteena oli saada tätä osa-aluetta parantamalla mainontaa kustannustehokkaammaksi.

 

Kohdennukset valittiin Ainoa Resolutionin tekemän Fanianalyysin avulla, jolla vertailtiin Ifolorin Facebook-sivujen fanien ja konvertoituneiden käyttäjien profiileja. Haasteena oli rakentaa nopealla aikataululla toimiva Facebook- ja Instagram-mainonta, joka toisi paremmin myyntiä vuoden tärkeimpänä sesonkina. Analyysissa korostuivat Naiset 25-44 ja Miehet 35+, joille kohdennettiin mainontaa. Lisäksi eri kohderyhmille näytettiin mainontaa kiinnostuksen kohteiden perusteella, mikä tutkitusti toimii paremmin demografisiin tekijöihin verrattuna mainonnan ollessa sisällöllisesti relevantimpaa. Tällä tavalla pystyttiin löytämään konvertoitumisen kannalta parhaimmat kohderyhmät.

 

Kampanjassa myös käytettiin kustomoituja luovia materiaaleja kohderyhmäkohtaisesti, jotta mainonnasta saatiin puhuttelevampaa ja merkityksellisempää. Jokaiselle tuotteelle käytettiin vähintään kolmea eri luovaa, mikä mahdollisti optimoinnin kampanjalle asetettua tiettyä tavoitetta kohti. Parhaiten toimivin mainos sai eniten näkyvyyttä ja konvertoitui muita tehokkaammin. Isoimmassa lähdössä asetettiin bränditason tavoitteet ja haettiin ensin kampanjalle tavoittavuutta ja näkyvyyttä, jonka jälkeen kuluttajia ohjattiin eteenpäin ostopolulla taktisemmilla viesteillä ja tavoitteilla.

Ifolor mainoksia

 

TULOKSET

“Loppuvuoden kampanjointi oli huikea menestys, ja näemme, että some-mainonnalla oli siinä erittäin merkittävä rooli!”
– Tiina Eerola, markkinointijohtaja, Ifolor
Ifolor tulokset

Ifolorilla ei koskaan ole ollut yhtä tuloksellista some-kampanjointia sekä Facebookin ja Instagramin että kaupallisilla mittareilla mitattuna. Kampanjan tavoittavuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. 2,5 kuukauden kampanjakokonaisuuden tuloksena saatiin 70% enemmän konversiota kuin edellisenä vuonna! Konversioprosentti kasvoi 42% ja CPA-hinta laski 41%, eli some-mainonnasta saatiin merkittävästi kustannustehokkaampaa ja tuloksellisempaa. CPA-hinta laski matalimmillaan jopa 1,5 euroon, eli hinta oli todella edullinen.

 

Erinomaisten myynnillisten tulosten lisäksi some-kampanjasta saatiin hyvät laadullisen tekemisen opit ja kampanjat suunniteltiin aiempaa tehokkaammin. Myös brändillisen ja taktisen mainonnan yhteispeliä saatiin parannettua merkittävästi.

 

Ensimmäistä kertaa käytössä oli applikaation latauksien ostotavoite ja mainokset näkyivät myös Audience Networkissä. Latauksien hankkiminen oli huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin aikaisemmin. Ifolor lanseerasi Photo Service -mobiilisovelluksensa Android-laitteille joulun alla, mikä osaltaan vauhditti latauksia.

 

Lisäksi kampanjan avulla pystyttiin todentamaan, että Ifolorin on kannattavaa mainostaa myös mobiilissa, vaikka suurin osa tekee tuotetilauksensa tietokoneella. Jopa 35% konvertoituneista käyttäjistä oli kohdannut mainoksen ensin mobiilissa ja sen jälkeen tehnyt oston tietokoneella.

Kampanjoilla pystyttiin löytämään parhaimmat kohderyhmät ja toimivat tavat segmentoida ostotapoja ja luovia, mikä mahdollisti Ifolorin valjastamaan sosiaalisen median kanavat tuomaan paremmin myyntiä.

cpa

 

 

This case study contains these services: