tallink-silja-oy-somea-aallonharjallaTallink Silja on rakentanut sosiaaliseen mediaan vahvan läsnäolon ja some on vyörynyt aallon tavoin yli koko orgaanisaation. Tallink Silja vaikuttaa jo 6 palvelussa 8:lla eri tilillä, joiden yhteenlaskettu seuraajamäärä on lähes 320 000. Yhtiön sosiaalisen median strategia määrittelee jokaiselle kanavalle oman tärkeän roolin kokonaisuudessa sekä mittarit, joilla onnistumisia seurataan. Sisältöstrategiat pohjautuvat kunkin kanavan luonteeseen – sisällöt suunnitellaan kanavanatiivius periaatteena, kanavan käyttötapaan sopiviksi. Vuorovaikutus kanavissa on yhtiölle tärkeää – laadukkaan asiakaspalvelun lisäksi jokaisessa kanavassa käydään risteilyaiheista keskustelua ja kaikkiin viesteihin reagoidaan nopeasti. Someasiakaspalvelun ja laadukkaiden sisältöjen myötä Tallink Silja on onnistunut kasvattamaan julkaisujen orgaanista peittoa palveluissa ja lisäämään keskusteluaktiivisuutta sekä kääntämään keskustelun sävyä huomattavan positiiviseen suuntaa. Tallink Siljalaiset ovat aktiivisia työntekijälähettiläitä (#tallinksiljastaff) ja yrityksessä järjestetään some-koulutusta halukkaille maalla ja merellä. Tallink Siljan someasiakaskokemus palkittiin parhaana Some Awards 2016 –kilpailussa. Tallink Siljan somen periaatteina toimivat edelläkävijyys, jatkuva inspirointi ja taidokkaasti toteutettu taktinen mainonta mainostaktiikka. Orgaanisen sosiaalisen median ja some-mainonnan synkkaus on hiottu prosessi Ainoan ja Tallink Siljan edustajan välillä, jossa suunnitellaan kaikkien some-kanavien mainonta ja synkataan se myös käynnissä oleviin digitaalisiin markkinointikampanjoihin. Mainonnassa huomiota kiinnitetään erityisesti relevanttiin kohdentamiseen, erilaisten mainosmuotojen monipuoliseen, tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen sekä tuloksien seurantaan ja analysointiin toiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi.

TYÖN NIMI:

Tallink Silja Oy – Somea aallonharjalla

ASIAKAS:

  • Tallink Silja

KATEGORIAT:

  • Paras sosiaalisen median presenssi

SUUNNITTELU:

  • Ainoa Resolution
  • Tallink Silja

TOTEUTUS:

  • Ainoa Resolution
  • Tallink Silja