Blogi

Kokemuksia Ainoa Resolutionissa työskentelystä vol 2

Elokuussa 2016 Ainoalla harjoittelijoina aloittaneet Heidi ja Joni kertovat siitä, miten ovat kehittyneet traineesta ohjelmallisen ostamisen sekä hakusanamainonnan ja sosiaalisen median asiantuntijoiksi. 

Trainee-aika

Noin vuoden verran Ainoalla työskenneltyämme voi todeta oppimisprosessin olleen hurja – vieläkään ei ole sellaista päivää etteikö jotain uutta oppisi. Aloitimme Ainoalla neljä kuukautta kestävällä trainee-jaksolla viime elokuussa. Ennen tätä ei meillä kummallakaan juurikaan ollut kokemusta digimarkkinoinnista: parempaa mahdollisuutta päästä sukeltamaan alaan Suomen huipputekijöiden opeissa ei olisi voinut toivoa.

Taustalla meillä molemmilla on Kauppatieteiden maisterin tutkinto. Joni opiskeli kansainvälisen markkinoinnin johtamista Lappeenrannan Teknillisessä Yliopistossa ja Heidi puolestaan johtamista ja markkinointia Oulun Yliopistossa. Suoraan koulun penkiltä tulleina ei meillä kummallakaan kuitenkaan ollut konkreettista käsitystä siitä, mitä ohjelmallinen ostaminen tai hakusanamainonta oikeasti tarkoittavat. Paloa ja kiinnostusta aiheeseen kuitenkin löytyi, joten motivaatio oppia uutta oli korkealla.

Trainee-ajan alkuvaiheessa mentorit opettivat meille osa-alueidemme perusteita. Tämän lisäksi trainee-jaksoon kuului myös itsenäistä opiskelua siitä, miten eri ostojärjestelmät toimivat ja mitä konepellin alla oikeasti tapahtuu sekä miten kaikki palaset ja toimijat liittyvät yhteen. Oppiminen oli alusta asti hyvin käytännönläheistä mikä nopeutti osaamisen karttumista.

Matkalla asiantuntijuuteen

Tällä hetkellä me molemmat olemme omien osa-alueidemme suunnittelijoita ja vastaamme nimetyistä asiakkuuksista oman erityisosaamisemme puitteissa. Vaikka osaamisalueemme ovat hieman erilaiset, ovat tehtävämme pääpiirteittäin samanlaisia. Suunnittelemme oman osa-alueemme mainosmuodot, mediapanostukset, kohderyhmät ja budjetit niin kampanjalähtöihin kuin jatkuvaan tekemiseen. Kampanjan käynnistyttyä seuraamme ja optimoimme parhaiten toimivia mainosmuotoja ja kohdennuksia sekä raportoimme asiakkaalle kampanjan toimivuudesta.

Traineejakson päätyttyä itsenäinen asiantuntijatyö on korostunut. Oman osa-alueemme asiantuntijoina olemme vastuussa siitä, että jokaisessa asiakkuudessa tekeminen on huipputasolla. On ollut mahtavaa huomata, miten pian vastuuta on saanut omassa roolissaan. Tämä on antanut varmuutta tekemiseen: konsultoinnista ja suositusten esittämisestä on tullut paljon helpompaa. Uuden ideointi ja kokeileminen onkin yksi työn parhaimmista puolista.

Tullessamme taloon kumpikaan ei juurikaan tiennyt mitä odottaa, sillä digimarkkinoinnin kenttä oli entuudestaan niin tuntematon. Ainut, mistä olimme varmoja, oli vääjäämätön tietotulva.  Oman työn organisointi ja johdonmukainen työskentely ovat osaltaan helpottaneet uuden tiedon sisäistämistä. Isona yllätyksenä molemmille tuli Ainoan auttava ja aidosti kunnioittava työyhteisö. Traineesta lähtien kaikki ovat täysivertaisia työyhteisön jäseniä ja ketään ei jätetä oman onnensa nojaan. Apua saa aina pyydettäessä. Tämä on aika ainutlaatuinen juttu.

Vajaa vuosi Ainoalla on tarjonnut meille hienon mahdollisuuden päästä oppimaan digitaalisesta markkinoinnista enemmän kuin olisimme osanneet arvata. Lisäksi omien asiakkuuksien kautta on päässyt tutustumaan erilaisiin aloihin ja oppimaan niiden eri lainalaisuuksia. Kaiken kaikkiaan työ Ainoalla on tarjonnut ammatilliseen kehittymiseen huikean eturivin paikan maan parhaiden osaajien rinnalla.