Blogi

Miten parantaa konversioprosenttia mobiilissa?

Mobiili käyttäjäkokemus

Osallistuin Googlen Conversions@Google -seminaari Dublinissa maaliskuussa. Seminaarin teema oli hyvin ajankohtainen: konversioprosentin parantaminen mobiilissa. Kahden päivän aikana sain kuulla puheenvuoroja web-psykologilta, konversio-optimoinnin guruilta sekä sivuston kehittäjiltä. Haluan jakaa tärkeimmät poiminnat seminaarin neljästä pääteemasta: käytettävyyden optimoinnista psykologian avulla, mobiilin käytettävyyden arvosta, sivuston nopeuden merkityksestä sekä innovatiivisuudesta osana kilpailuetua.

Mobiilin käytettävyyden optimointi psykologian avulla

Natalie Nathain mukaan mobiilin käyttökokemusta voi optimoida huomioimalla kolme psykologista periaattetta; kognitiivinen kuormitus (cognitive load), käsittelyn sujuvuus (processing fluency) sekä hedonistinen sopeutuminen (hedonic adaptation).

Kognitiivinen kuormitus -termillä tarkoitetaan ihmisen aivoissa syntyvää rasitusta joka tapahtuu jokaisen  yksittäisen tehtävän aikana. Tutkimusten mukaan esimerkiksi mobiilin hitaus voi aiheuttaa samantasoisen stressin kuin kauhuelokuvien katseleminen.

Vähentääksemme käyttäjän stressitasoa mobiilikäytön yhteydessä, tulisi sivuston prosesseja lyhentää ja sivuston käytettävyyttä selkiyttää vähentämällä käyttäjää turhauttavia elementtejä.

Käsittelyn sujuvuustermi viittaa helppouteen, jolla ihmiset prosessoivat informaatiota. Sivuston sisältöön kannattaa panostaa ja varmistaa, että teksti on selkeää ja helposti luettavaa. Helposti ymmärrettävä teksti antaa myös luotettavamman vaikutelman yrityksestä. Selkeän sisällön lisäksi sivuston ulkoasun selkeys ja helppo käytettävyys vaikuttaa käsittylyn sujuvuuteen.

Hedonistinen sopeutuminen -termillä Nathain viittaa siihen, että ihminen tottuu joko negatiiviseen tai positiiviseen ärsykkeeseen. Suomeksi sanottuna, ihminen tylsistyy ajan mittaan ellei hän saa uusia ärsykkeitä. Tämä koskee kaikkea: sovelluksia, pelejä, tuotteita, suhteista. Yritykselle tämä tarkoittaa sitä, että tuotetta tulee uudistaa aika ajoin, jotta kuluttajan kiinnostus tuotetta kohtaan säilyy.

Kognitiivinen kuormitus ja markkinointi

Käytettävyys on jokaisen mobiilisivuston perusta

Oli sitten kyse suuresta tunnetusta organisaatiosta tai pienemmästä startupista, vastaan tulee usein sivustoja joiden käyttö mobiilissa turhauttaa – olemme varmasti kaikki törmänneet näihin sivustoihin kuluttajina. Kuluttajan ensikosketus brändiin tapahtuu tällä hetkellä 50% todennäköisyydellä mobiililla ja tämä luku kasvaa nopeasti.

Yleinen virhe on lisätä sivustolle kaikki mahdollinen informaatio ja unohtaa kuluttajan käyttökokemus. Vielä nykyäänkin mobiilissa törmää sivustoihin, jossa osa toiminnoista ei toimi lainkaan tai käyttäjä ohjataan tekemään jotain mikä ei ole mahdollista mobiilissa. Moni yritys onkin ottanut agendalle parantaa sivustoaan, mutta yksi yleisimmistä virheistä on se, että moni lähtee kopioimaan elementtejä kilpailijoilta ilman tietoa siitä, toimivatko elementit edes kilpailijalla. Älä siis kopioi muiden tekemisiä vaan testaa omalla sivustolla mikä toimii ja mikä ei. Älä unohda käyttäjän näkökulmaa, eli esim. ikonit jotka ovat selkeitä sivuston kehittäjälle, eivät useimmiten ole selkeitä käyttäjälle.

Nopeudella parannusta konversioprosenttiin

Mobiilissa nopeus on yksi tärkeimmistä attribuuteista. Mobiilikäyttäjät ovat todella kärsimättömiä ja tutkimusten mukaan poistumisprosentti ponnahtaa 32 %:n jo 3 sekunnin latausajalla. Nopeus myös korreloi konversioiden määrään: konversiot laskevat jo 2-3 sekunnin latausajan jälkeen. Sanonta ”aika on rahaa” pätee siis kirjaimellisesti mobiilisivuihin. Guillaume Derolezin mukaan yritysten tulisi tähdätä 1-2 sekunnin latausaikoihin, 3-6 sekuntia on keskiarvoinen suoritus, mutta ainakaan sitä alemmas ei missään nimessä saisi jäädä.

Mobiilisivuston nopeutta voi parantaa ensinnäkin optimoimalla sivustolla käytettäviä kuvia pakkaamalla niitä tai käyttämällä ns. lazy loading -latausta , jossa käyttäjälle ladataan vain alkunäkymään tarvittava sisältö, jonka jälkeen muu sisältö ladataan käyttäjän selatessa sivua alaspäin. Optimoimalla kuvia verkkosivuston nopeutta voidaan kasvattaa jopa 1,25s.

Toinen keino nopeuttaa verkkosivuja on minimoida HTML, CSS ja JavaScript. Poistamalla HTML-, CSS- ja JavaScript-tiedostoista turhat tägit, välit, kommentit, rivinvaihdot ja muut toimivuuden kannalta täysin turhat merkit ja pakkaamalla tiedostot voit pienentää sivun reagointiaikaa jopa 70%.

Kolmanneksi nopeutta voi kasvattaa vähentämällä sivun lataamisen vaikuttavien resurssien määrää.  Tähän käytättäviä keinoja ovat esimerkiksi selaimen välimuistin hyödyntäminen. Kävijän tullessa sivulle osa tiedoista tallentuu kävijän selaimen välimuistiin. Kun kävijä palaa sivuille, ei kaikkea sisältöä tarvitse enää ladata verkon yli, vaan osa datasta siirtyy välimuistista. Muita keinojaresurssien määrän vähentämiseen  ovat sivun resurssien yhdistäminen ja Javescriptin lataaminen vasta kun sivu renderöitynyt.

Viimeiseksi nopeutta voi kasvattaa vähentämällä sivun redirektejä.

Innovatiivisuudella kilpailuetua

Selvää on, että jatkuvalla sivuston optimoinnilla parannetaan tuloksia lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. Pikselien siirto ei kuitenkaan tarkoita uudistumista ja innovointia. Seminaarissa näytettiin monta esimerkkiä siitä, miten isot tunnetut it-alan yritykset kehittävät tuotteitaan vuosien kuluessa, mutta kun vuosittaiset muutokset laitetaan rinnakkain huomataan, että pikseleitä ja elementtejä ollaan vain hieman siirrelty paikasta paikkaan. Lisäksi ollaan matkalla keksitty muutamia parannuksia ja lisäyksiä toimintoihin. Tämä ei itsessään ole innovointia vaan innovointia tapahtuu silloin kun keksitään uusia keinoja toteuttaa jokin toimenpide. Esimerkkinä oli ostoputken maksuvaihe, eli sen sijan, että lyhennetään asiakastietojen täyttöön vaadittavia sarakkeita asiakas voi jatkossa maksaa pelkällä sormenpäätunnistimella.

Ja lopuksi, seminaarin puheenvuorot voit käydä katsomassa täältä.