Ajankohtaista

Kuinka Snapchat -mainonta eroaa Instagram -mainonnasta?

Instagram, Snapchta, Pinterest

Snapchat avasi mainonnan Suomen markkinoilla toukokuussa insertion order -ostotavan kautta. Tällöin mainostajat pääsivät ensi kertaa tekemään mainontaa Snapchatissa myös täällä Pohjolan perukoilla Snapin edustajien kautta. Tässä kuussa on luvattu aukeavan myös niin sanottu self serve -alusta, jolloin mainostajat voivat ostaa mainontaa suoraan Facebookin Ads Manageria vastaavan ostoalustan kautta.

Snapin kovin vastus on Facebookin omistama Instagram, joka onkin (varsin menestyksekkäästi) taklannut Snapia kopioimalla sen keskeisiä ominaisuuksia. Kopioituihin ominaisuuksiin kuuluu myös alustan keskeinen, natiivi ja vertikaali videomainosmuoto joka Snapin puolella tunnetaan Snap Adina ja Instagramissa Stories -mainoksena. Vaikka alustat lähestyvät toisiaan monilla osa-alueilla, löytyy mainostajan kannalta vielä useita keskeisiä eroavaisuuksia. Näistä on eroteltu alla tärkeimpiä. Aiemmin olemme jo kertoneet Resolution -ketjun havaintoja mainonnan toteutuneista tunnusluvuista ja niiden eroista sovellusten välillä.

Instagram on osa suurempaa mainosalustaa

Koska Facebook omistaa Instagramin, voi sinne ostaa mainontaa saman itseostoalustan kautta kuin Facebookiinkin. Tällöin mainostajalla on käytössään enemmän mainosinventaaria ja mahdollisuus seurata samasta paikasta mainonnan toimivuutta kaikkien Facebookin verkostoon kuuluvien sijoitteluiden kesken. Toisaalta Instagramin Stories -mainosmuotoa ei voi vielä käyttää muualla Facebookin verkostossa sellaisenaan, koska Facebook ei ole toistaiseksi kaupallistanut Facebookin uutisvirran Your story -toiminnallisuutta, Messengerin My dayta saati Whatsappin Status -toimintoa.

Snapchatin augmented reality -mainosmuodot

Subjektiivisesti arvioiden kiinnostavinta Snapchatissa ovat mainostajan kannalta lenses- ja geofilter -mainosmuodot, jotka hyödyntävät augmented reality -toiminnallisuuksia. Facebook kehittää näitä toiminallisuuksia Instagramissa vauhdilla mutta niitä ei voi ainakaan toistaiseksi ostaa mainosmuotona. Korkean huomioarvon ja sitouttavuuden tavoittelijoille Snapchatin AR -mainosmuodot ovat todella kiinnostava mahdollisuus.

Instagramissa paremmat kohdennusmahdollisuudet

Snapin kohdennusmahdollisuudet ovat toistaiseksi huomattavasti Facebookin ostoalustaa suppeammat. Esimerkiksi sijaintikohdennus onnistuu vain koko maan tarkkuudella, ei paikkakunnittain kun taas Facebook mahdollistaa Instagramissa kohdentamisen vaikka postinumeron tarkkuudella. Myöskään kielikohdennus ei onnistu Snapchatin puolella.

Snapchatissa keskimäärin parempi huomioarvo

Verrattaessa Snapchatia koko Instagramin mainosinventaariin (sisältäen Instagramin syötteen sijoittelut) on Snapchatin huomioarvo parempi – saahan jokainen mainosmuoto ruudussa ollessaan käyttäjän 100% huomion kun taas Instagramin syötteessä olevan mainosjulkaisun ohi on helppo ja nopea siirtyä. Instagramin syötteeseen sijoitellut videomainokset toistetaan myös oletusarvoisesti ilman ääntä. Kuitenkin Instagramin Stories -mainosten kohdalla osuus käyttäjän näytöstä on yhtä suuri kuin Snapchatissakin.