Dynaamisella mainonnalla tarkoitetaan mainontaa, jossa mainosviestien sisältö rakentuu reaaliaikaisesti ja käyttäjäkohtaisesti. Toisin sanoen sijaan staattisen sisällön sijaan ohjelmistot osaavat valita valmiille mainospohjille esimerkiksi juuri kuluttajille kiinnostavimmat tuotteet yrityksen valikoimasta.

 

Dynaaminen mainonta käyttää mainosten pohjana yleensä sivuston tuotesyötettä eli feediä. Feedi sisältää olennaiset tiedot mainostettavista tuotteista, kuten nimen, hinnan, saatavuuden, kuvan sekä tuotteen urlin. Dynaaminen mainonta voi olla retargetointia, jolloin kuluttaja näkee juuri hänen katsomiaan tuotteita, tai prospektointia, jolloin kuluttaja näkee mainoksissa esimerkiksi tuotekategorian myydyimpiä artikkeleita. Mainos räätälöityy reaaliaikaisesti, ja yhden mainoksen viestiin ja visuaaliseen toteutukseen voi vaikuttaa esimerkiksi:

  • Vastaanottajan aiempi suhde yritykseen ja vastaanottajan käyttäytyminen verkossa
  • Myytävien tuotteiden varastotilanne
  • Kellonaika, viikonpäivä
  • Maantieteelinen sijainti
  • Mainosympäristö
  • Vastaanottajan kiinnostuksen kohteet ja demografiset taustat

Dynaamisen mainonnan etuja mainostajalle ovat muun muassa tuotantotyön väheneminen, parantunut osumatarkkuus, sekä sitä kautta kustannustehokkaampi mainonta.  Käyttäjän nähdessä juuri hänelle kiinnostavia tuotteita, on hän todennäköisesti vastaanottavampi viestille, mikä näkyy parantuneena mainonnan ROI:na. Dynaaminen mainonnan käynnistäminen on usein koko prosessin aikaa vievin vaihe, sillä feedin ja seurantojen rakentaminen vaatii hieman teknistä osaamista. Käynnistämisen jälkeen mainonnan hallinta on usein hyvin automatisoitua, jonka seurauksena myös optimointiaikaa säästyy.