LinkedIn-palvelusta on muodostunut vuosien varrella asiantuntijoiden digitaalinen käyntikorttikansio ja työnhaun tuki.

LinkedIn tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tulla nähdyksi eri alojen asiantuntijoiden ja osaajien verkostoissa.

LinkedInissä viesti voidaan kohdentaa tarkasti toivotulle henkilö- ja yritysjoukolle. Viime vuosina kehitetty uutisvirta synnyttää uudentyypistä ihmisten välistä reaaliaikaista vuorovaikutusta. Olemme tiiviisti mukana tässä kehitystyössä.