Nykypäivän markkinoijat ovat ostokokemuksen suunnittelijoita. Yhä kilpailluimmassa digitaalisessa ympäristössä menestyvät yritykset, jotka pystyvät tekemään ostokokemuksesta henkilökohtaisen. Markkinoinnin automaatio on palvelu ja prosessi, joka virtaviivaistaa ja automatisoi toistuvia ja henkilöstön työaikaa kuluttavia markkinoinnin toimenpiteitä.  Automaation tavoitteena on luoda liidejä, segmentoida asiakkaita, hoitaa markkinointia asiakassuhteen elinkaaren kaikissa vaiheissa sekä lisätä ristiinmyyntiä ja lisämyyntiä henkilökohtaisemman ostopolun kautta.

Mallitapauksissa markkinoinnin automaatio vaikuttaa asiakkaan ostopolun jokaisessa vaiheessa. Markkinoinnin automaatio aktivoituu kävijän saapuessa verkkosivulle. Automaatiojärjestelmä tunnistaa kävijän hänen rekisteröityessään verkkokauppaan ja/tai täyttäessään jonkin lomakkeen. Kun potentialinen asiakas on tunnistettu, hänelle voidaan lähettää hänen asiakaspolkunsa vaiheen mukaisia markkinointiviestejä. Mainonnan lisäksi räätälöinti voidaan ulottaa yrityksen verkkosivuihin esimerkiksi  teksti- ja kuvasisältöjä, lomakkeita tai CTA-painikkeita kävijäkohtaisesti muuttamalla.

Markkinoinnin automaatio elementissään suurien liidimäärien käsittelyssä. Järjestelmä pystyy luomaan sitä tarkempia segmentteja, mitä enemmän dataa on käytössä ja kuljettamaan kävijää kohti ostopäätöstä.

Markkinoinnin automaation onnistumisen kannalta on kriittistä huomioida

  • Käyttäytymiseen perustava data
  • Liideistä kerätty data ja miten sitä jatkokäsitellään
  • Kaikkien kontaktien segmentointi tehokkaasti
  • Myynnin aktiviteettien yhdistäminen markkinoinnin kanssa
  • Sisältö verkkosivuilla ja sen ulkopuolella
  • Käytössä olevien järjestelmien toimiminen keskenään
  • Minne data kerätään ja miten sitä käytetään
  • Asiakaspalvelun rooli ja sen yhdistäminen kokonaisuuteen

Markkinoinnin automaation ytimessä ovat toisiinsa integroidut dataa tuottavat työkalut tai järjestelmät, kuten Data Management Platform (DMP). Järjestelmään yhdistetään kaikki liiketoiminnalle kriittiset datalähteet sekä kanavat, joissa tätä jäsenneltyä ja analysoitua dataa tullaan hyödyntämään. DMP:n analytiikka ja raportointityökalulla dataa voi pyöritellä, järjestellä, visualisoida helposti ja esitellä eteenpäin selkeillä dashboardeilla.

Integroimalla DMP:n ja ohjelmallinen ostaminen, voidaan data siirtää tehokkaasti digitaalisiin kanaviin, mikä näkyy kuluttajalle personoituna mainontana. Käyttämiemme markkinoinnin automaation työkalujen kautta voimme pyörittää toimenpiteitä niin sähköpostimarkkinoinnin, somen, tekstiviestien kuin display-kampanjoiden kuin verkkokaupankin suhteen.