Ainoa Resolution on Suomen suurin ja kokenein ohjelmallisen ostamisen ja datanhyödyntämisen osaaja. Pystymme tuottamaan asiakkaillemme merkittävää kilpailuetua yhdistämällä kuluttajakäyttäytymisen osaamisen sekä toimialan kovimman datakyvykkyyden ja mediaostamisen. Paikallisten mediatalojen kanssa tekemämme sopimukset takaavat, että mainoksesi näkyvät brändin kannalta turvallisilla sivuilla ja huomioarvoltaan parhailla paikoilla kustannustehokkaaseen hintaan. Ainoassa työskentelee 20 ohjelmallisen ostamisen ammattilaista.

Ohjelmallisen ostamisen suunnittelumme lähtee tavoitteiden ja KPIn määrittelemisestä. Mallinnamme asiakkaidemme kanssa asiakaspolun ja suunnittelemme online-kontakteja niin, että ne ohjaavat mahdollisimman tehokkaasti kohti konversiota. Kun perinteisessä mediasuunnittelussa lähdetään liikkeelle asiakasprofiiliin sopivasta mediaympäristöstä, ohjelmallisessa ostamisessa on kyse mainonnan kohteesta. Pelkän mediatilan ostamisen sijaan mainonnan kohtantamiseen käytetään dataa oikeiden silmäparien löytämiseksi, mikä moninkertaistaa konversiot verrattuna periteiseen mediatilan ostamiseen. Ei ole ihme, että esim. Google ennustaa, että Yhdysvalloissa 83 prosenttia kaikesta display-mainonnasta ostetaan ohjelmallisesti vuoden 2017 aikana.

Hyvin toteutettuna dataohjattu mainontaa voidaan ajatella asiakaspalveluna. Se näyttää vastaanottajalle relevanttia sisältöä, kuten hänen juuri katsomansa vaatteen tai hänen elämäntilanteeseensa liittyviä viestejä. Koska voimme kohdentaa mm. kiinnostuksen, demografisten tietojen, ostohistorian tai vaikka sään mukaan, luomme mainontaa, jota kuluttaja haluaakin nähdä.

Datan laadulla on merkitystä

Dataa on nykypäivänä saatavana valtavasti. Ainoa Resolutionin asiantuntijat osaavat jalostaa datamassoista markkinointia hyödyntäviä segmenttejä. Kohdentamisemme pohjana käyttämä data perustuu semanttiseen analyysiin yli 20 miljoonasta evästeestä. Etsimme asiakkaalle liiketoimintatavoitteen saavuttamiseksi potentiaalisimmat segmentit asiakkaan verkkosivun vierailijoiden profiloinnilla, tutkimustietoon pohjautuvalla mallintamisella sekä kokeilevalla optimoinnilla. Tämän lisäksi meillä on valmiina 150 huippulaatuista kiinnostusperusteista segmenttiä.Tutkimme ja mittaamme jatkuvasti segmenttiemme laatua online-kyselyillä.

Ostojärjestelmät kuten, Adform, Double Click ja Mediamath ja datanhalintajärjestelmä Semansio keräävät, järjestelevät ja automatisoivat miljoonien evästeiden sisältämää tietoa, luoden sivukävijöistä profiileja, joita yhdistelemällä saamme arvokkaita segmenttejä mainonnan kohdentamiseen yli mediarajojen. Varastoitua dataa rikastamme asiakkaan omalla datalla sekä 3. osapuolten datalla, jota ostamme esim. kotimaisilta medioilta. Teemme jokaisen asiakkaan kanssa henkilökohtaisen datasopmuksen, jossa määrittelemme käytetyn datan.Teknologia ei ajattele puolestamme, mutta se rakentaa valtavasta datamäärästä markkinointiin käytettävän täsmäaseen.