Nerokkain ja tarkinkaan offsite-markkinointi ei toimi, mikäli verkkosivu ei ole viritetty muuntamaan kävijöitä konvertoituviksi asiakkaiksi, työntekijöiksi tai brändin puolestapuhujiksi. Konversio-optimoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla tehostetaan verkkosivuston sille asetettuja liiketoiminnallisia tavoitteita.

Konversio-optimointi on tehokkain tapa parantaa olemassaolevan kävijämäärän tuottoprosenttia ja näin kasvattaa markkinointi-investointien hyötyä. Konversio-optimointi voi siis tarkoittaa suurempaa myyntiä olemassaolevilla kävijämäärillä, mutta myös käytettävyyden parantamista ja sitä kautta tyytyväisempiä asiakkaita.

Konversio-optimointi aloitetaan määrittelemällä yhdessä asiakkaan kanssa sivuston liikentoiminnan kannalta relevantit konversiopisteet, joihin sivukävijöitä ohjataan. Näitä voivat olla esimerkiksi ostos, lomakkeen täyttäminen, yhteystietojen jättäminen tai videon katsominen. Konversiopisteiden ollessa kunnossa asiantuntijamme analysoivat web-analytiikan avulla koko verkkosivuston etsien käyttäjäpolkuja ja pullonkauloja.

Verkkosivuston toimivuutta parannetaan  A/B-testaamalla sivun elenmenttejä, kuten värejä, painikkeita, kuvia ja tekstejä. Muita yleisiä toimenpiteitä ovat tilausprosessin selkeyttäminen tai tuotevalikoiman selaamisen kehittäminen. Prosessissa opimme, miten eri elementit parantavat verkkosivujen konversioastetta. Konversio-optimointi on yleensä pitkä prosessi, jokaisen muutoksen vaikutuksen seuranta vaatii tarpeeksi dataa, jotta siitä pystytään vetämään luotettavat johtopäätökset.

Ota yhteyttä:

OMD
Mari Mineo (COO)
mari.mineo@omd.com

ToinenPHD
Heidi Husso (Managing Director)
heidi.husso@toinenphd.com