Ajankohtaista

Mobile World Congress 2017:n trendit

MWC trendit

MWC (Mobile World Congress) oli ennen hyvin kännykkä- ja verkkopainotteinen tapahtuma, jossa esiteltiin eri puhelimia sekä puhelinverkkoihin liittyviä uutuuksia. Nykyään kongressin luonne on muuttunut ja siellä käytiin läpi lähes kaikkia teknologian uusia tuulia. Liima, joka nivoi kongressin eri aiheet yhteen oli ”Connectivity & Mobility”. Eli mahdollisuus yhdistää joku tai jokin verkkoon paikasta välittämättä.

Muutamien mielipiteiden mukaan tapahtuma on paisunut niin paljon, ettei sitä tulisi järjestää enää samalla nimellä tai ylipäätään ollenkaan. Perusteluina se, ettei enää tiedä, mitä siellä oikein on esillä ja kenen pitäisi ottaa osaa tapahtumaan ja kenen ei. Totta puhuen välillä kongressin sisältö arvelutti itseäkin, koska välillä luulin olevani automessuilla. Toisaalta autot mahdollistavat mahdollisuuden liikkua halutessa haluttuun paikkaan, joten siltä osin ne ovat tärkeä osa mobiiliteettia. Samalla oli myös havaittavissa autovalmistajien pelko siitä, miten nuoret eivät pidä autoa yhtä selviönä kuin aikaisempi sukupolvi sekä, miten tulevaisuudessa Uberin ja Lyftin kaltaisten toimijoiden ja itseohjautuvien autojen johdosta uusien autojen ostomäärät voi romahtaa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

“10% of the Uber’s millennial riders have permanently ditched owning a car”: Manik Gupta: Head of Product, Maps at Uber

Nykyään mobiili tarkoittaa paljon muutakin kuin kännyköitä. Siitäkin huolimatta tapahtuman yksi puhutuimmista uutisista oli Nokian uudelleen julkaisema 3310. Se kertoo osaltaan sen, ettei kännyköiden kehitys ole tällä hetkellä kovin radikaalia. Sen sijaan 3310 tuo monelle muistoja mieleen ja toimii eräänlaisena vastavoimana nykyiselle kehitykselle, jossa verkkoon liitetään niin jääkaapit kuin autokin.

Vaikka vuosi on lyhyt aika, niin silti kongressissa esillä olevissa aiheissa ja trendeistä oli tapahtunut yllättävän paljon muutosta verrattuna viime vuoteen.

5G ja Internet of Things

Viime vuonna 5G ja IoT (Internet of Things) olivat tapahtuman suosituimmat aiheet, nyt hypetyksestä oli päästy eteenpäin ja keskityttiin enemmän näiden standardisointiin sekä ensimmäisiin käyttökohteisiin.

Viime vuonna keskustelua herätti myös, millä aikataululla operaattorit tulevat investoimaan 5G-verkkoihin, koska 4G-verkoistakaan ei oltu saatu kaikkia tehoja ulos. Nyt tämä keskustelu oli ohitettu ja pidettiin oletuksena, että operaattorit lähtevät investoimaan 5G-verkkoihin melko pian ja parin vuoden päästä 5G-verkkoja on käytössä jo monilla puolilla maailmaa. Lisäksi kongressissa esiteltiin useita erilaisia IoT:n konkreettisia käyttötapoja. Aiheina nämä kulkevat melko käsi kädessä, koska 5G mahdollistaa useat IoT:n käyttömuodot. Esimerkiksi itse ohjautuvat autot tai ylipäätään sen, että verkkoon pystytään liittämään useita laitteita lisää.

Virtual Reality

Viime vuonna useat eri toimijat esittelivät kongressissa uusia VR-laitteitaan. Tänä vuonna VR-laitteet oli selkeästi pienemmässä roolissa. Lähinnä tylsiin PowerPoint-esityksiin oli pyritty hakemaan seksikkyyttä erilaisten VR-laitedemojen avulla. Aiemmin olen ollut vähän epäilevä virtuaalitodellisuutta kohtaan, mutta tänä vuonna muutamien käyttökokemusten (etenkin VR escape roomin) jälkeen vakuutuin, että nämä tulevat olemaan tosi iso juttu parin vuoden päästä.

Virtual espace room

Tekoäly

Tapahtuman ylivoimaisesti kuumin trendisana oli tekoäly. Melkein jokaisessa esityksessä vannottiin tämän nimeen vaikkei viime vuonna juuri kukaan maininnut mitään siitä. Mielenkiintoisesti useat tuntuivat pitävän, että tekoäly tai algoritmit itsessään olisi erityisen kova tai uusi juttu. Esimerkiksi koneoppimisesta taisin kuulla vain kaksi kertaa koko tapahtuman aikana. Kaikissa markkinointiin tai mainontaan liittyvissä puheenvuoroissa jaksetiin taas tekoälyn hypetykseksen ohella muistuttaa kyllästymiseen asti, ettei yhteyttä kuluttajaan saa unohtaa.

Markkinointi & Mainonta

Yleisesti koettiin, että mobiili ensin lähestymisestä tulisi siirtyä vain mobiili -lähestymistapaan. Ei niinkään, että tulisi keskittyä vain kännyköihin, mutta ymmärtää se, että kuluttajat ovat aina yhteydessä verkkoon eikä enää vain tietokoneiden välityksellä kotoa tai toimistolta käsin. Procter & Gamplen Sophie Blumin (VP Marketing) mukaan mobiilissa onkin kyse elämäntavan muutoksesta. 

“Mobile is not a device anymore, it’s a lifestyle shift. It’s a tectonic change”: Sophie Blum, VP Marketing P&G

Markkinoijien tulisi huomioida, että mobiililaitteiden käytön myötä ihmisten keskittymiskyky on laskenut​. 30 sekunnin keskittyminen / huomiokyvyn saaminen on nykyään luksusta ja 2-3 sekuntia on realistisempi tosiasia.

Mainonnanesto-ohjelmat olivat viime vuonna suosittu aihe, harva tuntui näitä enää muistavan. Ne jotka muistivat, piti viime vuoden keskustelua loistavana herättelijänä, joka on tuonut vauhtia uusien mainosformaattien kehitykseen.

Sijaintidata oli tänä vuonna yksi suosituin aihe liittyen markkinointiin & mainontaan. Sijaintipohjainen kohdennus on ollut mahdollista jo noin 5-7 vuotta, mutta vasta nyt on alettu ymmärtämään sen arvo. Sijaintipohjaista kohdentamista kehuttiin sen takia, että se perustuu kyseisen hetkeen, eikä ole historiapohjaista dataa, joka on usein vanhentunutta. Toisaalta myös muistutettiin, että kuluttajien reaaliaikainen sijaintieto on hieno asia, mutta vielä tärkeämpää on ymmärtää sijaintitiedon konteksti / aie, minne kuluttaja on liikkumassa ja mitä hän on tekemässä. 

Olin kongressissa enemmän täpinöissäni kuin jouluaattona 5-vuotiaana. Silti sitäkin enemmän täpinöissäni olen siitä, että pääsen hyödyntämään mobiilin uusia trendejä asiakkaidemme parissa ja olemaan mukana seuraavassa teknologisessa vallankumouksessa.

One thought on “Mobile World Congress 2017:n trendit

Comments are closed.