Blogi

Adblocking, personalisointi ja analyyttisyys – ajatuksia SIME Digital Marketing Summitista

SIME Digital Marketing Summit 2016

Osallistuimme 16.11. Tukholmassa järjestettyyn SIME Digital Marketing Summittiin yhteistyökumppanimme Sellbranchin kutsumana. Ohjelmassa oli kahden tunnin tiivis syväsukellus digitaalisen markkinoinnin tulevaisuuteen. Ääneen pääsivät markkinointivaikuttajat niin toimistojen, medioiden kuin asiakkaidenkin puolelta. Mitä tapahtumasta sitten jäi käteen? Seuraavassa muutamia seminaarissa ja sen jälkeen heränneitä ajatuksia.

Analyyttista osaamista tarvitaan jatkuvasti enemmän

Toimistojen työn painopiste siirtyy koko ajan perinteisestä mediasuunnittelusta analyyttiseen, tutkivaan työotteeseen. Perinteistä mediatuntemustakin tarvitaan edelleen, mutta asiakkaita pystytään jatkossa palvelemaan parhaiten, jos toimistosta löytyy myös kyvykkyyttä esimerkiksi tilastotieteen ja matematiikan saralta. Tiedon määrä lisääntyy jatkuvasti, joten alalla on kysyntää osaajille, jotka osaavat jäsentää ja tulkita dataa.

Adblocking haastaa markkinoinnin

Mainoksien näyttämistä rajoittavat adblocking –työkalut haastavat markkinoijia, ja mediat joutuvat punnitsemaan keinoja taistellakseen niitä vastaan. Joidenkin julkaisijoiden lukijoilleen esittämät kohteliaat pyynnöt luopua työkalun käytöstä ovat tuoneet laihoja tuloksia, sillä työkaluista pyyntöjen vuoksi luopuneiden määrä liikkuu muutamissa prosenteissa. Seminaarissa väläyteltiinkin mahdollisuutta ratkaista ongelma käyttämällä niin sanottuja kovia keinoja eli estää adblocking –työkaluja käyttävien lukijoiden pääsyn median sivuille. Näkisimme kuitenkin, että parempi ratkaisu olisi miettiä, kuinka mainoksista voitaisiin tehdä sellaisia että yleisö kokisi ne hyödyllisiksi ja aidosti haluaisi nähdä ne.

Teknologia edistää luovuutta

Seminaarissa käytiin keskustelua siitä, kuinka markkinoinnin teknologian kehittyessä ja esimerkiksi markkinoinnin automatisaation yleistyessä käy luovuudelle. Tässä yhteydessä luovuudella viitattiin nimenomaan mainosten luoviin eli esimerkiksi kuva-, video- ja copymateriaaleihin. Keskustelun lopputulema oli sama, johon olemme itsekin päätyneet: kehittyvät teknologiset ratkaisut edistävät luovuutta ja ennen kaikkea antavat tilaa uudenlaiselle luovuudelle. Esimerkiksi videomainonnan moninaiset formaatit mahdollistavat jatkuvasti uudenlaisia tapoja kertoa tarinoita.

Massojen tavoittelusta personalisointiin

Adformin Mats Perssonin mukaan 90% mainostajista haluaisi oman ilmoituksensa mukaan siirtyä massojen segmentoinnista kohti henkilökohtaista ja reaaliaikaista personalisointia. Lisäksi noin 70% mainostajista uskoo dataohjautuvaan lähestymistapaan ja on valmis kasvattamaan markkinointibudjettiaan pystyäkseen tarjoamaan asiakkailleen räätälöityä mainontaa. Vahva suuntaus alalla on siis massojen tavoittelusta massaviestinnän keinoin kohti yksilöidympää kommunikointia. Markkinoinnissa pitäisi pystyä mahdollisimman hyvin toisintamaan ihmisten välistä luonnollista vuorovaikutusta. Teknologia mahdollistaa jo nyt käytännössä verkossa vastaavan tai paremman palvelutason kuin mitä vaativa kuluttaja voi odottaa kivijalkaliikkeessä.