Ajankohtaista

Sosiaalisen median trendit 2018

sometrendit 2018

Ainoan sosiaalisen median spesialistit listasivat seuraavan vuoden kuusi tärkeintä sosiaalisen median markkinoinnin trendiä. Kokosimme ensin pitkän listan trendejä, joista jokainen sai äänestää viisi omasta mielestään merkittävintä. Alla tulokset on esitelty järjestyksessä äänimäärän mukaan, lopuksi listaamme vielä lyhyesti muut ehdotetut trendit. Vaikka tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, voi nykyisistä kehityssuunnista vetää muutamia keskeisiä johtopäätöksiä tulevista kehityssuunnista.

Orgaanisen näkyvyyden kutistuminen entisestään

Brändisivujen on jatkossa entistäkin vaikeampi saada näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa ilman maksettua mainontaa. Parhaallakaan sisällöllä ei ole toivottua tehoa, jos oikea yleisö ei koskaan pääse siihen käsiksi. Tänä syksynä on puhututtanut esimerkiksi Facebookin kokeilu, jossa kaikki sivujen julkaisut siirrettiin varsinaisesta news feedistä erilliseen explore -fiidiin. Brändien Facebook -näkyvyyden kannalta on maksetun mainonnan lisäksi jatkossa olennaista se, kuinka käyttäjät tottuvat hyödyntämään explore -fiidiä. Käyttäjien jakamat julkaisut näkyvät viimeisen tiedon mukaan edelleen news feedissä joten jakoja keräävät julkaisut nousevat entistä isompaan rooliin. Sisällön on siis oltava jatkossakin timanttista, mutta mainostajien on viimeistään tässä vaiheessa tarkistettava maksetun mainonnan rooli sosiaalisen median strategiassaan.

Lyhyet videot

Videosisällön räjähdysmäinen kasvu ja kiristyvä kilpailu kuluttajien huomiosta tarkoittavat sitä, että mainostajien on pystyttävä tiivistämään viestinsä entistä paremmin. Television ajoilta periytyvä 30 sekunnin spottipituus saa rinnalleen entistä lyhyempiä mainosmuotoja. Facebookin Sheryl Sandberg vilautti kesällä jo YouTuben bumber adeista tuttua kuuden sekunnin videomainosmuotoa, joka osoittautui Tropicanan kanssa tehdyissä testeissä ihanteelliseksi mainospituudeksi brändimainostajalle.

Automaatio

Markkinoinnin automaation avulla mainonnasta pystytään rakentamaan aiempaa huomattavasti paremmin kuluttajan tarpeisiin reagoivaa. Lisäksi sosiaalisen median markkinoinnin mahdollisuuksien kasvaessa markkinoijien on myös pystyttävä priorisoimaan omaa työaikaan manuaalisesta säädöstä aidosti tuottaviin tehtäviin. Siksi automaatiotoimintojen tunteminen ja hyödyntäminen on jatkossa entistä tärkeämpi kilpailuvaltti. Kanavien tarjoamiin automaatiotyökaluihin kuuluu esimeriksi Facebookin dynamic creative -ominaisuus, jota on blogissamme käsitelty jo aiemmin.

Vertikaalinen sisältö

Instagramin Stories -ominaisuus kerää maailmanlaajuisesti jo 300 miljoonaa päivittäistä käyttäjää. Alunperin Snapchatin lanseeraamaa vertikaalivideo-ominaisuutta on nyt siis totuttu käyttämään globaalisti, ja sen raju kasvu houkuttaa kasvavissa määrin mainostajia tuottamaan nimenomaan tähän sijoitteluun sopivaa videomateriaalia. Vertikaalienn videosisältö tavoittaa käyttäjäprofiilin perusteella tällä hetkellä erityisen hyvin nuoret naiskäyttäjät, mutta ominaisuuden käyttö laajenee koko ajan laajemmalle yleisölle.

Mainonnan personalisaation korostuminen

Jotta mainostaja saisi viestitulvassa asiakkaansa huomion ja pystyisi puhuttelemaan häntä relevantilla tavalla, tulee mainosten mukautua aiempaa paremmin yksittäisen käyttäjän tarpeisiin. Jo käytössä olevia tapoja personalisoida mainontaa ovat erilaisen dynaamisen retargetingin ja prospektoivan mainonnan ratkaisut. Algoritmiin perustuvissa sosiaalisen median kanavissa jokaisen käyttäjän uutissyöte on jo joka tapauksessa personalisoitu alustan keräämän datan perusteella, joten pystyäkseen sulautumaan tähän uutisvirtaan on mainostajien pystyttävä tarjoamaan entistä henkilökohtaisempaa mainossisältöä.

AR ja VR

Augmented ja virtual reality eli muutettu ja täysin virtuaalinen todellisuus tuovat asiakkaille uudenlaisia mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa mainostajien tuotteiden ja palveluiden kanssa. Jo nyt AR ja VR tulee tutuksi käyttäjille somejulkaisuissa käytettävien efektien myötä – moni ei edes tiedosta käyttävänsä aktiivisesti augmented reality -toimintoja lisätessään snäppeihinsä filttereitä ja lensejä. Nähtäväksi jää, lyövätkö virtual reality -lisälaitteet laajamittaisesti läpi massoille vai jääkö isompi rooli mobiililaitteisiin jo integroiduille ominaisuuksille.

Bubbling under

 • Mainostajien omat kanavat
 • Facebook -ryhmät
 • Pikaviestintäpalvelut
 • Geokohdentaminen
 • musical.ly
 • Video
 • Snapchatin hiipuminen
 • Työntekijälähettilyys
 • Social selling
 • Influencer marketing
 • Facebook kaupankäynnin alustana
 • Sisällön merkitys kasvaa
 • Uudet mainossijoittelut Facebookissa
 • Seuraava Snapchat?
 • Facebookin käyttäjädemografia ikääntyy