Konverteringer i fokus

Det å øke salgsvolumet eller nå fram til flere kunder burde være et mål alle bedrifter har. Ikke alle setter dette i fokus, men flere konverteringer øker til en større kundebase og det er alltid en vinnende situasjon. Uansett hva du ønsker å oppnå, hjelper vi i Resolution Media deg nærmere målene og med å høste fruktene av kloke investeringer i markedsføringen.

Våre eksperter på konvertering kan tilby et bredt spekter av kunnskap og den beste praksisen som hurtig vil redusere klikk ut fra dine hjemmesider og øke antall konverteringer. Med et solid grunnlag og brukervennlighet på plass kan A/B-testing* og multivariate tester** la deg gå vitenskapelig til verks og finjustere opplevelsen for dine kunder. Små grep og justeringer er bare begynnelsen på hva vi kan tilby av assistanse for en effektiv optimering av dine konverteringsmål.

Riktig opplevelse for riktig målgruppe

Før man setter seg ned og analyserer brukeropplevelsen, er det viktig å analysere publikummet og målgruppen. Derfor vil alle mediekjøp vi utfører. All type innhold vi produserer og assistansen vi tilbyr, basere seg på en grundig analyse av dine viktigste kundegrupper. En kunde som behøver dine produkter, tjenester eller ekspertise, kan heller ikke forventes å utføre konverteringer. Derfor er analysen av publikum og kundegrupper så viktig for å øke konverteringsraten din.

Målrettet markedsføring og godt planlagte kampanjer er som regel et resultat av kontinuerlig testing, publikumsanalyser og en implementering av den beste praksisen. Uansett om du aldri har forsøkt å optimere konverteringsraten eller har gjort det så lenge at du nå ønsker assistanse for å løfte det til neste nivå, kan vi hjelpe med å skreddersy planer for optimering av ditt planlagte budsjett og en økning i konverteringer. Kontakt oss for å finne ut hvordan.

*A/B-testing er en test på to versjoner av samme side hvor man ser hvilken versjon som fører til flest konverteringer og er mest effektive i form av kartlegging av hva en bruker gjør eller hvordan de navigerer seg rundt på siden.

**Multivariate tester jobber på samme grunnlaget som A/B-testing, men tar flere variabler med i betraktningen som gir mer informasjon om hvordan disse agerer med hverandre. Dette måler effektiveten av designkombinasjonene har på det ultimale målet. Resultatene blir sammenlignet for å se hvilke elementer har den mest positive eller negative innflytelsen på en brukers interaksjon.