Utallige bruksområder

Vi hjelper deg med å etablere performance display som en produktiv del av den digitale strategien din på tvers av kanaler. Dette vil støtte opp under alle typer mål innen digital markedsføring. Om du ønsker å fylle opp med prospekter eller å øke salget ved retargeting av trofaste kunder er performance display et fleksibelt alternativ når du vil nå ut til de riktige målgruppene. Det gir deg muligheten til å utforske dynamisk prissetting, fleksible måter å nå målgruppene og grundige dataanalyser som lar markedsførere øke både skaleringen og rekkevidden. Disse grepene kan også bidra til økt inntjening gjennom andre kanaler.

Det gode tilbudet

Det gode tilbudet er det relevante tilbudet. Vi utnytter en mer presis tilnærming basert på kundens tidligere handlemønster, preferanser, interesser og mer, som lar deg gi dine kunder det gode tilbudet de ønsker. Ved bruk av performance display utvider du mulighetene til å nå ut til gamle kunder og brukere på nytt. Man kan nå fram til kunder som har forlatt handlekurven, man kan tilby fordeler og sikre kjøp uten å presentere kunden for andre irrelevante produkter og tilbud. Vi kan også hjelpe deg med å tolke data om brukernes intensjoner basert på hvordan de klikker på annonser, eksempelvis gjennom direkte respons-kampanjer på Facebook.

En viktig brikke

På lik linje med andre digitale kanaler vil performance display levere best resultater når det styres som en del av omfattende multikanals strategier med evne til å identifisere dine viktigste målgrupper. Våre eksperter lar deg få en oversikt over hvordan betalte, organiske og selveide kanaler bidrar til konverteringer, både hver for seg og i samspill. Kampanjer som anvender performance display er unikt tilpasset slik at forskjellige kanaler bidrar gjennom hele kjøpsprosessen. Kontakt oss i dag for å høre hvordan performance display kan effektivisere dine kanaler, øke inntjeningen og ta markedsføringen en skritt videre i riktig retning.