Różne zbiory danych mogą dostarczać sprzecznych informacji, a przez to utrudniać powstawanie spójnych komunikatów i planów działania. Nasza markowa platforma profilowania odbiorców ClearTargetTM pomoże Ci wykorzystać frazy wyszukiwania do sporządzenia analizy zachowania użytkowników mediów cyfrowych, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć Twoich najważniejszych odbiorców i stworzyć skuteczniejsze komunikaty.

Łączymy cyfrowe narzędzia pomiarowe i badawcze takie jak comScore, Hitwise, Quantcast czy Google AdPlanner z systemami analizy informacji Google, Yahoo i Bing oraz statystykami stron internetowych, tworząc pełny obraz użytkowników odwiedzających Twoją stronę. Nasi analitycy modelują i interpretują dane, aby określić Twoją grupę docelową w mediach cyfrowych, czyli ClearTargetTM.

Badając i definiując grupy odbiorców docelowych uzyskujemy szczegółowe informacje dotyczące ich profilu technograficznego, psychograficznego i demograficznego, co pozwala dokładnie odtworzyć podróż klienta. Ponadto identyfikujemy Twoich prawdziwych konkurentów w sieci i odbiorców, którzy w danym momencie przynoszą Twojej marce największy zysk.

Ta dokładna analiza umożliwia nam wybór optymalnego kanału dystrybucyjnego i planów relacji z klientem. Kompletne dane i szczegółowa analiza pozwalają na określenie właściwej docelowej grupy odbiorców i dobór odpowiednich komunikatów.