Agencja globalna współpracująca z największymi lokalnymi talentami

Jako jedna z największych na świecie agencji performance marketingu, naszą przewagę nad innymi agencjami i współpracę z najlepszymi międzynarodowymi markami zawdzięczamy naszym klientom, zespołom i partnerom.

Zatrudniamy ponad 850 specjalistów w ponad 60 biurach na ponad 50 rynkach na całym świecie. To cała załoga lokalnych talentów do naszej dyspozycji.

Zespół analityków strategicznych o najwyższym w branży wskaźniku utrzymania klientów

Stale się rozwijamy, odkrywając i opracowując najskuteczniejsze strategie. Ponad 20 procent naszych specjalistów na całym świecie koncentruje się na strategii, poszukując nowych sposobów na skuteczną reklamę produktów na rynku. Odpowiadamy za opracowanie szeregu największych i najskuteczniejszych kampanii prowadzonych na całym świecie w prawdziwie globalnym stylu przez ekspertów, którzy przekładają je na swój ojczysty język.

Pomagamy naszym klientom znaleźć kolejne niewyczerpane źródła pozyskiwania klientów przy jednoczesnym udoskonalaniu i optymalizowaniu kampanii, które już przynoszą rezultaty. W ten sposób postrzegamy każde zaangażowanie klienta, starając się udoskonalić sprawdzone rozwiązania i zwiększyć powodzenie marki m.in. poprzez zapewnienie nowych możliwości i koordynację wielu kanałów dystrybucji oraz zrozumienie zachowań najważniejszej grupy odbiorców.

Elastyczny zespół wykorzystujący najlepsze technologie

Nasi pracownicy należą do najlepszych specjalistów w dziedzinie marketingu – znają i potrafią wykorzystać najskuteczniejsze narzędzia dostępne w branży przy współpracy z firmami stosującymi najbardziej innowacyjne i najlepsze technologie, mając do dyspozycji ponad 1,2 mld dolarów inwestycji w media. Współpracując z dostawcami narzędzi analitycznych, platform RTB czy oprogramowania do tworzenia treści, nigdy nie jesteśmy uzależnieni od konkretnej technologii i zawsze wybieramy takie rozwiązanie, które najlepiej pozwoli nam zrealizować określone zadanie marketingowe.

Przy współpracy z naszymi partnerami technologicznymi, a także dzięki naszemu narzędziu do analizy odbiorców ClearTargetTM i gotowemu rozwiązaniu w zakresie marketingu społecznościowego Current@Resolution, pomagamy markom lepiej zrozumieć zachowania, zainteresowania i intencje zakupowe konsumentów. Następnie wykorzystujemy naszą wiedzę w starannie przemyślanych działaniach, które przynoszą zwrot z inwestycji i dzięki którym marki te mają stały kontakt z odbiorcami docelowymi za pośrednictwem mediów, publikowanej treści i urządzeń.